skip to Main Content

Westland Verstandig organiseert avond over slechte verkeerssituatie in en rond Wateringen-Kwintsheul op 21 september te 20.30 uur bij Vitis Welzijn Terra Nova, Het Tolland 2 te Wateringen

Westland Verstandig organiseert een hooravond voor inwoners over de slechte verkeerssituatie in en rond Wateringen / Kwintsheul op donderdag 21 september 2023 te 20.30 uur bij Vitis Welzijn Terra Nova, Het Tolland 2 te Wateringen

Bij Westland Verstandig komen veel klachten binnen over te grote druktes op de wegen in en rond Wateringen / Kwintsheul. Op diverse wegen is de doorstroming op bepaalde tijden van de dag rampzalig. Complexer wordt het als op Haags grondgebied (Wateringse Veld / Noordweg / Erasmusweg / Lozerlaan) verkeersmaatregelen genomen worden, vaak zonder overleg met Westland en die direct merkbaar zijn in Wateringen.

Westland Verstandig wil van de inwoners zelf horen hoe de situatie is en hoe verbeteringen nu of termijn structureel naar hun oordeel mogelijk zijn. Westland Verstandig wil dan vertegenwoordigers van de gemeenten Westland en Den Haag en de Provincie Zuid-Holland uitnodigen aanwezig te zijn. Hopelijk komen die wel.

Als er bewoners zijn met expertise op verkeersgebied, dan horen we dat graag vooraf en dan kan hun inbreng plaatsvinden.

Het doel van de avond is na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn nu en op termijn en in ieder geval hoe de huidige problemen kunnen worden verkleind / opgelost en hoe de gemeente daarbij kan helpen.

Vrije inloop, maar een ieder die aanwezig wil zijn graag aanmelden per mail (info@duijsens.net) of telefonisch op 06-53401068. De bijeenkomst vindt plaats bij Vitis Welzijn Terra Nova aan Het Tolland nr. 2 te Wateringen.

Ook heeft Westland Verstandig een meldpunt geopend op haar site. De gedane meldingen zullen we bundelen en ter sprake brengen op 21 september a.s.

Back To Top