skip to Main Content

Vragen aan College inzake tweede aanvulling op art. 42-vragen van 10 en 15 november 2022 jeu de boulesbaan in speeltuin De Schie in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

6 december 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad; tweede aanvulling op art. 42-vragen van 10 en 15 november 2022 jeu de boulesbaan in speeltuin De Schie in Naaldwijk

Vraag 043 2022-2026

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van onze vragen over de jeu de boulesbaan zijn we ook benaderd door bewoners in de directe omgeving die bij de jeu de boulesbaan gaarne speeltoestellen voor kinderen tussen 0 en 10 jaar oud geplaatst willen zien. Volgens onze beleving is daar ook op het betreffende veldje ruimte voor.

Kan dit worden meegenomen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top