skip to Main Content

Westland Verstandig gaat de bewoners van de Albert Schweitzerlaan in ‘s-Gravenzande vragen hun mening te geven over de inrichting middenberm van hun straat

Westland Verstandig gaat de bewoners van de Albert Schweitzerlaan in ‘s-Gravenzande vragen hun mening te geven over de inrichting middenberm van hun straat

Bij onze Burgerkantoren komen met een grote regelmaat wensen binnen van bewoners over de inrichting van de Albert Schweitzerlaan. Meerdere malen verzocht Westland Verstandig het College om aanpassing, omdat bewoners dat willen.
Recent vroegen we nog om de “neuten” oftewel de betonnen stenen weg te halen waarvan er honderden liggen direct naast de trottoirbanden. Die liggen daar om het rijden over de groene middenberm te voorkomen. Bewoners die ons benaderen ergeren zich aan die stenen en vinden die onveilig of ontsierend. In andere straten liggen die niet op de middenberm. Het College geeft aan dat haar geen wensen / meldingen bekend zijn. Reden voor Westland Verstandig om de bewoners incl. de eerste 4 woningen van de zijstraten om hun mening te vragen. In de week van 12 december zullen we brieven in de bus doen om te achterhalen wat de bewoners willen. Uiteraard kan ook per mail (info@duijsens.net) of telefonisch (06-53401068) bericht gegeven worden. Daarna bekijken we wat we verder gaan doen!

Back To Top