skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vandalisme basisschool Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vandalisme basisschool Honselersdijk

Vraag 308 7014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen berichten binnen van inwoners van Honselersdijk die zich ernstig zorgen maken over gebeurtenissen die zich in het afgelopen weekend hebben voorgedaan rondom de basisschool aan de Fazantlaan in Honselersdijk. Blijkbaar zijn vandalistische jongemannen, die in de omgeving al bekend zijn vanwege hun overlastgevend gedrag en waarvan ook gezegd wordt dat zij afkomstig zijn uit de al eerdere drie overlastgevende gezinnen aan de Nachtegaalstraat die inmiddels in Honselersdijk algemeen bekend zijn, mede de daders. Het vandalisme bestond uit het vernielen van delen van het dak, regenpijp en alles wat in de buurt van het dak zich bevond en het besmeuren van, met gratis uit de Albert Heijnwinkel gekregen bonbons, buitenramen en buitenmuren. Op maandagochtend heeft de glazenwasser een aantal keren om die reden ramen en muren moeten schoonmaken. Voor het dak is de loodgieter ingeschakeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaand incident de burgemeester/politie bekend? Aangifte werd gedaan en hoe gaat de burgemeester/politie hier verder vervolg aan geven zulks teneinde herhaling te voorkomen?
  • Heeft dit nog gevolg voor de bekende families aan de Nachtegaalstraat en hun verblijf aldaar?
  • Hoe wordt voorkomen dat dit soort acties in de toekomst herhaald worden en op welke wijze wordt de plegers duidelijk gemaakt dat de ouders van de school bezoekende kinderen dit niet accepteren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top