skip to Main Content

Vragen aan College inzake wandelnetwerk vanuit de dorpen naar de duinen en kust

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 oktober 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wandelnetwerk vanuit de dorpen naar de duinen en kust

 

Vraag 151 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al vaker vragen gesteld over de betere bewegwijzering van en naar het duingebied en het strand. Zo is er vanuit bijvoorbeeld de dorpen ’s-Gravenzande en Naaldwijk, maar ook vanuit de andere dorpen, geen wandelnetwerk aangegeven middels bewegwijzering richting de duinen en ook niet in de duinen.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om een dergelijk wandelnetwerk duidelijk met een bebording vanuit de dorpscentra aan te geven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top