skip to Main Content

In november 2023 is begrotingsbehandeling in de Raad. Een aantal oppositiepartijen willen nu al het debat voeren via de pers

In november 2023 is begrotingsbehandeling in de Raad. Een aantal oppositiepartijen willen nu al het debat voeren via de pers. Dat mag uiteraard, maar of dat verstandig is en in het belang van onze inwoners is, is ten zeerste de vraag

Ieder jaar wordt in november de begroting voor het volgend jaar en de 3 jaren daarna in de Raad behandeld. We leven in een tijd van oplopende kosten en zorgen omdat het Rijk niet met genoeg geld over de brug komt voor met name het zgn. sociale domein. Voor de begroting van Westland heeft dat helaas ook gevolgen. We hebben nog wel financiële ruimte voor nieuwe zaken, maar die is financieel beperkt en geeft ook de gemeentelijke organisatie beperkingen.

In navolging van de wensen van nagenoeg alle partijen in de Raad werd niet gekozen voor bezuinigingen op het voorzieningenniveau of stijging van de lasten. Gekozen werd voor de zgn. kaasschaaf en stofkam. De kaasschaaf betekent 2% bezuinigen op alle posten uit de begroting waar dat kan en die daarvoor in aanmerking komen, met als uitzondering uitgaven waar dat niet gewenst is. De stofkam schrapt al eerder geplande uitgaven die niet meer zo nuttig en nodig zijn, weg. Daarmee wordt voorkomen dat echt bezuinigd moet worden ten koste van de voorzieningen of leidt tot een hogere OZB. De gedachte is dat door de 2% effectiever gewerkt wordt met een ongeveer gelijk resultaat.

Westland Verstandig gaf eerder tijdens de commissievergadering over de begroting al aan, dat voor de vaststelling van de begroting wel duidelijk moet zijn hoe de 2% wordt ingevuld. Het College beloofde dat te doen. De partijen die de publiciteit zochten hadden beter daar nog op kunnen wachten. Hetzelfde geldt voor de andere genoemde zaken. Het debat in de Raad is er voor om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen van het College om woningen voor onze Westlandse starters te realiseren, over de kosten van afvalverwerking etc.

Met nu al veel stampij maken is Westland niet gebaat, te meer nu 3 van de huidige oppositiepartijen in de vorige bestuursperiode er bar weinig van terechtgebracht hebben en daar blijkbaar nog steeds chagrijnig over zijn en nu hun kans schoon zien.

Westland Verstandig wil graag het debat aangaan met de nu kritische oppositiepartijen in de Raad. Natuurlijk wil Westland Verstandig nog steeds snel de Westlandse vraagstukken oplossen. Het gaat daarbij vooral om daadkracht en zeker niet om gedoe om begrotingscijfertjes of elkaar vliegen afvangen of dreigen de begroting af te stemmen.

Back To Top