skip to Main Content

Westland Verstandig wil realisering 2e Berkenflat versnellen

Westland Verstandig wil realisering 2e Berkenflat versnellen

Niet het College -zoals CDA en D66 ten onrechte willen doen geloven- maar Arcade en de Stichting Het Oude Land hebben meer tijd nodig voor het opstellen van hun definitieve plannen voor de komst van een 2e Berkenflat in ’s-Gravenzande. Westland Verstandig benadrukt nog maar een keer dat haast geboden is. Echter de initiatiefnemers willen terecht hun definitieve plannen eerst goed bekijken. Eerder werd door hen aangegeven dat na de zomervakantie die plannen er snel zouden komen, maar blijkbaar hebben ze meer tijd nodig. Na inlevering van die plannen kan de gemeente deze bezien.

Door, zoals CDA en D66 doen in het AD van vorige week, te suggereren dat de vertraging door het College en wethouder Van der Stee komt, is feitelijk onjuist. Daarmee proberen ze blijkbaar alleen maar voor de bühne (komende verkiezingen?) een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Bewust, want het memo vanuit het College was volstrekt duidelijk en het daarin gestelde wordt ook door Arcade en de Stichting bevestigd. Zij beiden zijn eerst nog aan zet!

Westland Verstandig ziet gaarne dat de plannen snel zullen komen, zodat daarna snel kan worden doorgepakt en het plan -in en na overleg met de buurtbewoners- kan worden gerealiseerd. De gemeente zal daarbij alle mogelijke ondersteuning moeten geven, want het plan is uniek en er is een dringende behoefte aan zelfstandig wonen met zorg op maat in een in alle opzichten goede leefomgeving.

Back To Top