skip to Main Content

Vragen aan College inzake weghalen 23 bomen Hoflaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake weghalen 23 bomen Hoflaan ‘s-Gravenzande

 

Vraag 784 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die grote moeite hebben met het weghalen van 23 bomen aan de Hoflaan. De bomen zouden in slechte conditie zijn en er zouden zomaar takken kunnen afbreken. Op zich is dat natuurlijk best wel een punt, maar de vraag is of de 22 Canadese populieren van ongeveer 40 jaar oud niet op een andere wijze kunnen worden “geholpen”. Voorts zou de historische boom van ’s-Gravenzande ook weggehaald worden en die boom beziende kan toch niet veel fout gaan met enige onderstutting. Navraag bij de gemeente Den Haag wees uit dat in Den Haag dit soort bomen wel degelijk reparabel zijn en behouden kunnen worden.

Het vorenstaande klemt te meer nu gisteravond in de Werkgroep is aangegeven dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn om voor herplant zorg te dragen en dat zou dan moeten betekenen dat afgezien wordt van kap zolang geen goed alternatief voorhanden is. Voorts lijkt het goed om de financiële consequenties van alles een keer op een rij te zetten. Wat kost het om de bomen te behouden, wat kost het om nieuwe bomen van enige omvang daar weer terug te plaatsen etc. Voor die tijd moet geen kap plaatsvinden en ook geen vergunning worden afgegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om het vorenstaande verder uit te zoeken en met alternatieven te komen zodat keuzes gemaakt kunnen worden?
  • Waarom wordt weer rücksichtslos overgegaan tot kap, terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn?
  • Is het niet zonde om de oudste boom van ’s-Gravenzande weg te halen en daar geen inspanning voor te doen om deze te behouden?
  • Onderkent het College het hiervorenstaande dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn voor de herplant en waarom worden dan wel alvast die bomen weggehaald?
  • Is het probleem urgent en moet onmiddellijk kap plaatsvinden of is dit al een oud probleem wat nog jaren zou kunnen voortduren zonder dat er noemenswaardige gevaren zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top