skip to Main Content

Vragen aan College inzake zoutbak Chrysant De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

11 januari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake zoutbak Chrysant De Lier

 

Vraag 1179 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit De Lier die het navolgende meemaken.

Sedert 25 jaar staat tegenover Chrysant nr. 13 een zoutbak voor zout dat bewoners gooien op het doodlopende stuk Chrysant 7 t/m 13, vanaf nr. 13 tot aan de Sportlaan en voetpad scouting naar Sportlaan. Die zoutbak werd geregeld gevuld met zout door de gemeente als de bewoners meldden dat de bak leeg was. Een goed staaltje burgerparticipatie, ontstaan toen nog niemand daarvan gehoord had.

Echter … groot was de verbazing toen 3 dagen geleden de gemeente de bak liet weghalen. Telefoontjes leiden niet tot een oplossing. Wel wordt gezegd “bevel van hogerhand en helaas niets tegen te doen”. Dit College heeft de mond vol van uitdaagrecht en burgerparticipatie, maar in plaats van dat te realiseren, worden al lopende goede initiatieven de nek omgedraaid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt deze zoutbak weggehaald en waarom wordt dat niet met betrokkenen overlegd?
  2. Wordt de bak weer snel teruggeplaatst?
  3. Waarom wordt dit burgerinitiatief van meer dan 25 jaar oud de nek om gedraaid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top