skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verpauperde panden in dorpskernen Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verpauperde panden in dorpskernen Westland

Vraag 052 2014-2018

Edelachtbaar College,

Van steeds meer inwoners van Westland ontvangen wij berichten over –kort gezegd- ergernis over de staat waarin bepaalde panden zich in de dorpskernen bevinden. Als voorbeelden worden genoemd in ’s-Gravenzande de oude muziekschool aan de Noordwind en café Overheijde in de Choorstraat in Monster. Beide panden staan al geruime tijd leeg en het eerste pand wordt al jaren verbouwd –de eerste vragen daarover zijn door de fractie van Westland Verstandig reeds in 2010 gesteld- en nog steeds is er weinig tot niets gewijzigd aan de bouwplaats die er is inclusief hekken etc. Het pand café Overheijde aan de Choorstraat heeft ingegooide ramen etc.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat mistoestanden met betrekking tot deze twee panden in ieder geval aangepakt moeten worden?
  • Is uw College bereid om handhavend op te treden op basis van de bestaande regelgeving?
  • Is uw College het met Westland Verstandig eens dat duidelijk beleid moet worden ontwikkeld om dit soort verval van panden te voorkomen en indien zich dat voordoet in welke gevallen en op welke termijn opgetreden wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top