skip to Main Content

Weer brunch voor inwoners op 1 januari 2023 om 12.00 uur in Marktplein 10 ‘s-Gravenzande

Weer brunch voor inwoners op 1 januari 2023 om 12.00 uur in Marktplein 10 ‘s-Gravenzande

DICHTBIJ JOU is de naam van onze Algemene Beschouwingen voor de plannen van het College voor 2023-2026.

Westland Verstandig is van “niet lullen maar poetsen”. Vandaar de naam “Dichtbij jou”. Daarom wil Westland Verstandig op de eerste dag van 2023 -1 januari dus- zoveel mogelijk inwoners van Westland ontmoeten. Een traditie van vóór Corona zetten we voort. Ook onderlinge zeer leuke en soms leerzame gesprekken werden toen gevoerd met en tussen de aanwezigen. Vandaar -nu het weer kan- een nieuw initiatief.

Tussen 12.00 uur en ca. 14.00 uur op 1 januari 2023 in Marktplein 10 een brunch met lekkere hapjes en drankjes. Samen het glas heffen op het nieuwe jaar, samen met de fractie en onze collegeleden. Alleen al het met elkaar zijn en het jaar goed beginnen maakt ons blij en kost u uiteraard niets. Wel graag aanmelden via telefoon of mail of bezoek één van onze Burgerkantoren en geef u daar op.

Namens fractie en bestuur van Westland Verstandig,
Gerrit Zavaros en Peter Duijsens

Back To Top