skip to Main Content

Westland Verstandig dient op 12 november 2019 bij de Raad een initiatiefvoorstel “Verordening kamerverhuur in Westland” in

Westland Verstandig dient op 12 november 2019 bij de Raad een initiatiefvoorstel “Verordening kamerverhuur in Westland” in. Naar het zich laat aanzien neemt de Raad daarover dan op 10 december a.s. een besluit. Enkel op die wijze kan grootschalige tijdelijke huisvesting in Westlandse woningen door uitzendbureaus aan banden worden gelegd

Ondanks alle plannen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten zien we in toenemende mate dat woningen in Westland worden opgekocht dan wel gehuurd om daarin tijdelijk werkzame arbeidsmigranten te huisvesten. Dit is een uitstekend verdienplaatje. Ook neemt de druk op de woningmarktprijzen toe omdat de uitzenders nou eenmaal meer willen en kunnen betalen dan de normale Westlandse geïnteresseerden. Ook om die reden is dringend actie nodig. Vaak vindt huisvesting plaats in woningen en woonomgevingen die daar absoluut niet geschikt voor zijn. Aantasting leefomgeving is vaak het gevolg. Dit College wil niet ingrijpen en laat alles gebeuren. Dat moet veranderen.
De Verordening kamerverhuur, waarvoor Westland Verstandig het initiatief neemt, verbindt de omzetting van woningen in huisvesting voor arbeidsmigranten aan een vergunning. Die vergunning moet o.m. geweigerd worden als de leefomgeving in gedrang is en in ieder geval kunnen de omwonenden en andere belanghebbenden tegen de omzetting bezwaar maken. De Verordening is gebaseerd op de Gemeentewet en op de Huisvestingsverordening 2019 en legt ook aan bestaande initiatieven en reeds plaatsgevonden hebbende omzettingen een vergunningsplicht op. Hopelijk vindt het initiatief steun bij de meerderheid van de Raad.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top