skip to Main Content

Westland Verstandig maakt rondtoer en schouw langs onze algemene begraafplaatsen en aula’s

Westland Verstandig maakt rondtoer en schouw langs onze algemene begraafplaatsen en aula’s in Wateringen, ‘s-Gravenzande (Beukenhage), Monster (Molenlande), Naaldwijk, De Lier en Maasdijk op zaterdag 14 januari 2023 vanaf 9.00 uur. Gaat u mee?

Westland Verstandig krijgt een toenemend aantal vragen over onze begraafplaatsen. Vragen over onderhoud, tarieven, andere opzet qua organisatie, inzet vrijwilligers, kosten, voorzieningen, ruimingen etc. Daarom heeft Westland Verstandig het plan om op zaterdag 14 januari 2023 alle Westlandse begraafplaatsen te bezoeken en te bezien wat er nodig is. Ook heeft Westland Verstandig het College verzocht een informatieavond te houden over de tarieven voor graven, verlengingen grafrechten, wijzigingen en verdere mogelijkheden voor familiegraven, waarnaar behoefte is.
We zijn om 9.00 uur in Wateringen, om 10.00 uur in ’s-Gravenzande, om 11.00 uur in Monster, om 12.00 uur in Naaldwijk, om 13.00 uur in De Lier en om 14.00 uur in Maasdijk waar we om 15.00 uur afsluiten.
Wilt u meedoen laat het ons tijdig weten. Dan kunnen we uw opmerkingen meenemen. Wilt u op- of aanmerkingen maken of heeft u verbeter ideeën laat het ons weten vooraf per mail (info@duijsens.net of per telefoon 06-53401068).

Back To Top