skip to Main Content

Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf moet op korte termijn kunnen verplaatsen naar elders in het Westland

Westland Verstandig: Manege De Dijkgraaf moet op korte termijn kunnen verplaatsen naar elders in het Westland

Bekend is dat manege De Dijkgraaf moet verhuizen en niet kan blijven op het perceel aan de Plaats Langeveld. Het gebruik was tijdelijk en op termijn zou toch verplaatsing moeten geschieden. De Dijkgraaf wil nu elders in Westland haar bedrijf voortzetten. Een aantal locaties zijn al genoemd, maar die vallen dan weer af vanwege de duurzaam glastuinbouwbestemming. Westland Verstandig vindt dat als er voldoende draagvlak in de omgeving is en een perceel niet echt belangrijk is voor de glastuinbouw, De Dijkgraaf zich daarop moet kunnen vestigen. Dat betekent dat het College soepel moet omgaan met de bestemmingsplanvoorschriften. Overigens vindt ook de Provincie dat verdere versoepeling van de duurzaam glastuinbouwbestemming moet plaatsvinden. Recentelijk heeft de gemeente nog ingestemd met een uitbreiding van Rijk Zwaan op een duurzaam glastuinbouw perceel en zijn een aantal andere voorbeelden in Westland bekend waar duurzaam glastuinbouw moest wijken voor een andersoortige betere bestemming. Ook voor De Dijkgraaf dient dat te geschieden. Het is om die reden dat Westland Verstandig bij de komende raadsvergadering op 1 maart a.s. een motie indient om dat te bewerkstelligen. De tekst van de motie wordt bijgevoegd.

motie 1-3-16 manege De Dijkgraaf

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top