skip to Main Content

Onbegrijpelijk en onverstandig besluit College en Raad -m.u.v. Westland Verstandig en GL- over Schefferkampbos De Lier

 

Onbegrijpelijk en onverstandig besluit College en Raad -m.u.v. Westland Verstandig en GL- over Schefferkampbos De Lier; Waarom dit gedaan wordt is niet te verklaren en uit te leggen

Westland komt geregeld in het landelijke nieuws omdat het de gemeente in Nederland is met het minste groen per inwoner. Daar moeten we als gemeente uiteraard wat aan doen. Dat gebeurt ook, althans volgens de plannen. Het door Westland Verstandig mede tot stand gebrachte burgerinitiatief voor een Westlands Leefbos werd overgenomen. Ook het Fonds Leefomgeving moet Westland groener maken. Daarnaast werden voor heel veel geld gebieden als de Poelzone en de Zwethzone ontwikkeld. Je zou dan denken dat de wat grotere bestaande gebieden in Westland, zoals het Schefferkampbos waar zich al meer dan 50 jaren vrij natuur heeft kunnen ontwikkelen, koste wat kost gespaard worden. Niet door dit Westlandse bestuur dat al in de afgelopen jaren andere keuzes maakte en dus groen en beheer van de openbare gebieden verwaarloosden en gebieden offerden voor tuinbouw die er vervolgens niet kwam.

Het Schefferkampbos bestaat uit best wel voor Westland unieke bomen, vogelnesten, vogels en waterpartijen. Het bos heeft nu een maatschappelijke bestemming en was defensieterrein. Dit College wil het gebied volledig slopen en trekken bij het naastgelegen perceel en bestemmen voor de glastuinbouw. Daarbij ziet het College, daarin gesteund door VVD, CDA, GBW, PvdA, SGP-ChristenUnie en D66, over het hoofd dat er in Westland vele tientallen hectares glastuinbouwgrond al jaren braak liggen en dus de gronden van het Schefferkampbos echt niet nodig zijn voor de ontwikkeling van de tuinbouw. Saillant is dat het naastgelegen redelijk goed verkaveld perceel dat eigendom van de gemeente is, ook al jaren te koop staat voor glastuinbouw maar ook nog steeds braak ligt. Nou is de smalle Hoefweg, waar de gronden liggen, ook geen ideale ontsluiting voor een tuinbouwbedrijf. Het kappen van de bomen, weghalen van de vogelnesten, het wegjagen van best wel voor Westland unieke vogels en het wegwerken van de vijverpartijen is uit oogpunt van behoud goed groen, dierenwelzijn en het hebben van meer echte bosgebieden onaanvaardbaar. Waarom geen waterberging op het naastgelegen perceel van de gemeente en die dan betrekken bij het Schefferkampbos zodat een voor de Westlandse burgers en de mensen uit De Lier natuurgebied ontstaat waar gerecreëerd kan worden? Waterbergingen zijn toch ook nodig in Westland?

Defensie heeft volgens het College aangeboden na het kappen van het gehele bos elders in Westland vervangend groen te creëren. Dat gebeurt pas op termijn en zal bestaan uit jonge boompjes op stroken grond die deels toch al door de Provincie aangeplant zouden worden. Het gaat dan om wat omgroening van wegen en rotondes. Daar wordt Westland dus niet echt beter van. Ook geen nesten, vijvers en vogels dus. Die gaan in ieder geval definitief verloren.

Kort en goed: Westland Verstandig vindt de afweging van het College en meerderheid Raad om het Schefferkampbos compleet weg te halen ten gunste van glastuinbouw een volstrekt verkeerde. Gevolg is weer dat geld van onze burgers wordt verkwist. Immers groen en zeker robuust groen wat al lang bestaat, is er in Westland veel te weinig. Voor heel veel geld creëren we nieuwe groengebieden en de bestaande gebieden die we hebben verkwanselen we. Dit is slecht en ondoordacht ook van GBW-wethouder Rijneveen die het allemaal bedenkt. Braakliggende tuinbouwgronden zijn er in Westland meer dan genoeg en van de ca. 4.900 ha glastuinbouwgronden in Westland zijn slechts 2.400 bebouwd, met vaak ook nog oudere glasopstanden. De “tuinbouw” heeft het Schefferkampbos echt niet nodig. Westland en haar inwoners hebben wel recht op meer en vooral goed groen, gezien het bestaande tekort. Westland Verstandig blijft zich inzetten om dit soort vreemde, niet uit te leggen besluiten tegen te gaan. Met recht vragen we ons af wat hier achter zit. Immers een weldenkend iemand zou andere keuzes maken en gaan voor behoud van dit voor Westland uniek stukje groen in De Lier.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top