skip to Main Content

Westland Verstandig pleit voor nog betere en snellere zorg op maat in Westland.

Zorg in Westland kan en moet nog beter; meer -ook financiële- ondersteuning van mantelzorgers en goede burgerinitiatieven voor o.m. respijtzorg; zorg dichtbij in alle kernen is te regelen en ook te betalen. Zorg en mensen die zorg nodig hebben moeten centraal staan en niet de organisatie er omheen. Het College plaatst de organisatie wel voorop en dat is slecht.

 

Deze week behandelde de Westlandse raad de zorgplannen voor de komende jaren. Praktisch alle raadspartijen waren blij en zelfs “trots” op de nu bestaande zorg in Westland. Natuurlijk zijn veel zaken best wel goed geregeld. Toch blijft er nog genoeg te doen. Daar moet de politiek zich druk over maken en geen zinloze tijd besteden aan wat wel goed is. Ook het zichzelf op de borst slaan draagt niet echt bij aan betere zorg. Nog steeds vallen veel mensen tussen wal en schip. Westland Verstandig heeft daarvoor aparte aandacht en geld voor gevraagd. Ook moeten -anders dan de meerderheid van de Raad- degenen die zorg nodig hebben centraal staan en niet de organisatie er omheen. Dus alle euro’s naar de zorg en degenen die “de handjes aan het bed” verzorgen en niet naar dure directeuren, opgetuigde nieuwe bedrijven en beleidsnota’s en vooral geen “oude wijn in nieuwe zakken”, tenzij het goed was maar dan moet je het ook bij het oude laten. Westland Verstandig wil meer financiële ondersteuning van mantelzorgers als dat nodig is, meer tijdelijke en blijvende opvang van hulpbehoevenden in Westland zelf, geen wachtlijsten en een snelle geschikte hulp op maat. De wethouder zei dat toe op onze motie. Ook meer ondersteuning van zorg-burgerinitiatieven. Anders dan het College van CDA, VVD, PW en GBW van plan is, wil Westland Verstandig de in 2015 overgehouden euro’s voor de zorg in 2017 niet gaan uitgeven voor herstructurering en andere niet tot de zorg behorende zaken. Die euro’s moeten echt voor de zorg blijven. Dus geen greep doen voor allerlei prestigeprojecten, kosten cursussen en taxi voor College uit de zorgspaarpot. Dat is niet juist richting zorgbehoevenden, niet verstandig en ook niet correct. Die euro’s zijn door de minister voor de zorg uitbetaald en moeten absoluut voor de zorg bestemd blijven. Dit is heel belangrijk.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top