skip to Main Content

Westland Verstandig wil actie vanuit de gemeente voor het centrum van Monster

Westland Verstandig wil actie vanuit de gemeente voor het centrum van Monster

Westland Verstandig vind dat het centrum van Monster dringend om aandacht vraagt, zowel voor wat betreft onderhoud als voor wat betreft verdere structurelere aanpak. Ook vindt Westland Verstandig dat het Kerkplein gezelliger gemaakt moet worden en het verzoek van Hop om daar een terras te hebben in het voorjaar en de komende zomer, dient toegestaan te worden in het belang van het centrum van Monster. Daar maakt Westland Verstandig zich hard voor en daar is ook inmiddels een rondvraag voor gesteld. Westland Verstandig ondersteunt van harte de enquête zoals die thans wordt gehouden onder de inwoners om dat terras te verkrijgen. Het bevreemdt dat het gemeentebestuur daaraan niet wil meewerken.

Ook het opknappen op korte termijn, dus in het voorjaar, van het centrum van Monster ligt in de rede. Het komen met een plan voor parkeren, een betere inrichting, een betere doorstroming van het verkeer en gezelliger maken van het centrum van Monster, moet realiteit worden. Na ’s-Gravenzande en Naaldwijk is nu zeker Monster aan de beurt.

Back To Top