skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanpassen te steile voetgangersbrug tussen Nieuwe Vaart en de Reiger in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 april 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanpassen te steile voetgangersbrug tussen Nieuwe Vaart en de Reiger in ‘s-Gravenzande

 

Vraag 074 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt geregeld klachten over het veel te steile voetgangersbruggetje tussen de Nieuwe Vaart en de Reiger. Senioren, inwoners met een beperking, inwoners met een kinderwagen of fiets kunnen heel lastig of helemaal niet gebruik maken van het bruggetje. Het bruggetje heeft wel een belangrijke functie tussen de woonwijken. Vandaar de dringende wens om het bruggetje minder steil te maken. Dit moet mogelijk zijn.

De navolgende vraag:

  • Is het College bereid om het hiervoor genoemde bruggetje aan te passen, waardoor daarvan meer en beter gebruik gemaakt kan worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top