skip to Main Content

Westland Verstandig wil snelle acties en korte klappen. Zaken voor elkaar krijgen. Beloften nakomen

Westland Verstandig wil snelle acties en korte klappen. Zaken voor elkaar krijgen. Beloften nakomen

Ook nu we wethouders leveren in dit College blijven we vinden dat het gemeentebestuur gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Goed en duidelijk communiceren met onze inwoners en ondernemers. Zoeken naar snelle oplossingen en concrete zaken tot stand brengen. De Westlandse vraagstukken dus vlot oplossen. De regeling om 1.500 goedkope starters- en seniorenwoningen op korte termijn te gaan bouwen lost een deel van tekort aan goedkope huur- en koopwoningenprobleem op. Maar er zijn natuurlijk nog meer uitdagingen, vooral nu in deze onzekere tijd van energiecrisis en fors oplopende prijzen. Westland Verstandig heeft voor dat laatste een aantal voorstellen en zij doet dat samen met GBW en VVD.
Westland Verstandig wil ook dat het College van Burgemeester en Wethouders voor de inwoners van Westland belangrijke zaken snel en zonder al te veel formele rompslomp tot stand brengt. Alleen dat is een flinke breuk met hoe het voor maart 2022 ging. Westland Verstandig wilde een kanteling en die is al duidelijk merkbaar: geen gele zakken meer, dossiers die al jaren veel tijd en geld kosten op een voor onze inwoners / verenigingen goede wijze afmaken en snel het nodige doen. Westland Verstandig wil alles nog sneller en daar zetten we op in. Dat geldt voor betere en veiligere wegen / fietspaden / stoepen, maar ook voor betere zorg. Daarbij mag het niet uitmaken of het om grote Westland brede zaken gaat of kleinere zaken die niet goed geregeld zijn, maar waar inwoners wel “last” van hebben. Als volksvertegenwoordigers zijn we van de grote en kleine zaken. U kunt ons daarover altijd benaderen telefonisch, per mail of bij onze Burgerkantoren. Wij pakken het dan op!
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top