skip to Main Content

Zoals eerder beloofd aanvullende gelden in 2024 voor Bibliotheek, Cultuurweb, voor Westlandtheater de Naald, voor cultuur in Westland en voor erfgoed

Zoals eerder beloofd aanvullende gelden in 2024 voor Bibliotheek, Cultuurweb, voor Westlandtheater de Naald, voor cultuur in Westland en voor erfgoed. Ook de gevraagde € 450.000,– voor de komst van het Kunstmuseum bij het Streek- en tuinbouwmuseum

Zoals eerder toegezegd zouden er extra gelden worden uitgetrokken voor cultuur, de Bibliotheek, behoud erfgoed en zaken als de herdenking 80 jaar bevrijding, de Wateringse molen etc. Natuurlijk draagt Westland Verstandig -en dat werd ook afgesproken in het coalitieakkoord- kunst, cultuur en erfgoed ook een warm hart toe. Hetzelfde geldt voor de Bibliotheek, WNT, Cultuurweb, maar zeker ook de Naald. Wel geen nieuwe Naald vanwege de te hoge kosten daarvan. Andere zaken hebben financiële voorrang.

De Bibliotheek krijgt voor activiteiten en de verbouwing bibliotheek ‘s-Gravenzande voor de Vrije Universiteit er voor 2024 liefst € 900.000,– bij. Aanpak laaggeletterdheid hoort daar ook onder. Die aanpak heeft prioriteit.

Cultuurweb krijgt extra € 590.000,–, voor cultureel erfgoed wordt € 200.000,– extra uitgetrokken en voor de Naald € 320.000,–. Afgelopen weken klaagden een aantal partijen (vooral CDA, D66) over onder meer gebrek aan steun voor cultuur en de Bibliotheek bij de coalitie. Die klachten zijn ongegrond. Wellicht is het in de toekomst beter even af te wachten wat er komen gaat, zeker als al meerdere keren vanuit het College is aangegeven dat aan financiële zaken wordt gewerkt. Nu een hoop onzin en sentimenteel gedoe voor niks, voor de muziek uitlopen en staat politiek gewin helaas voorop.

Voor wat betreft het Kunstmuseum kan wat Westland Verstandig betreft een hoger bedrag worden vrijgemaakt en wellicht het bedrag (€ 225.000,–) dat teruggaat naar de algemene reserve daarvoor inzetten in goed overleg met de initiatiefnemers.

Al deze zaken en bedragen moeten nog door de Raad worden vastgesteld. Gezien de eerdere steunbetuigingen zal dat wel gaan gebeuren, lijkt ons. Een goede benadering door College, gezien de beperkte financiële mogelijkheden en een goede inzet van de zgn. Coronareserve (euro’s die van het Rijk werden ontvangen voor de gevolgen van Corona).

Back To Top