Stop bouw 100 permanente strandhuizen Westlands strand

Teken de petitie
Motie   De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016   Overwegende:   dat de fractie van Westland Verstandig meerdere malen verzoc
Lees verder

Publicaties

  • 25 oktober 2016
In het Hele Westland Westland Verstandig: Veel soortgelijke klachten bij het Steunpunt Zorg van Westland Verstandig In 2015 heeft Westland Verstandig het STEUNPUNT ZORG o
Lees verder

Publicaties

  • 18 oktober 2016
In het Groot Westland Westland Verstandig: Gemeente moet echt beter leren luisteren naar haar burgers Vorige week organiseerde de gemeente 3 avonden voor burgers. De dubb
Lees verder

Waar staan wij voor

Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor het financieel gezond maken van de gemeente Westland, voor het aantrekkelijker maken van de dorpskernen, voor betaalbare tarieven voor amateursport ...
Naar de speerpunten

Onder de mensen

Wij zijn de partij die opkomt voor de burgers en vandaar de titel van ons verkiezingsprogramma “Burgerbelang vóór Gemeentebelang”. Eerst draagvlak onder de burgers, dan pas beslissen en niet andersom ...
Naar het programma

Lid worden

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft haar ledental de afgelopen jaren zien verdubbelen. Wij vinden inbreng van onze leden belangrijk en doen daar ook wat mee. U kunt zich aanmelden via ons digitaal formulier ...
Naar lid worden

Meldpunt gebrek correcte zorg

Onze fractie wordt steeds meer door inwoners van Westland benaderd met schrijnende vragen over zorg nu en in de toekomst. Vandaar het meldpunt waar burgers hun klachten, zorg en onzekerheid kwijt kunnen ...
Naar het meldpunt

1 Peter Duijsens

Fractievoorzitter

2 Leo Geubbels

Vice fractievoorzitter