Publicaties

  • 22 augustus 2016
In het Groot Westland Westland Verstandig: Dierenwelzijn in Westland moet beter geregeld worden De afgelopen weken werd de fractie van Westland Verstandig vele malen bena
Lees verder

Waar staan wij voor

Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor het financieel gezond maken van de gemeente Westland, voor het aantrekkelijker maken van de dorpskernen, voor betaalbare tarieven voor amateursport ...
Naar de speerpunten

Onder de mensen

Wij zijn de partij die opkomt voor de burgers en vandaar de titel van ons verkiezingsprogramma “Burgerbelang vóór Gemeentebelang”. Eerst draagvlak onder de burgers, dan pas beslissen en niet andersom ...
Naar het programma

Lid worden

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft haar ledental de afgelopen jaren zien verdubbelen. Wij vinden inbreng van onze leden belangrijk en doen daar ook wat mee. U kunt zich aanmelden via ons digitaal formulier ...
Naar lid worden

Meldpunt gebrek correcte zorg

Onze fractie wordt steeds meer door inwoners van Westland benaderd met schrijnende vragen over zorg nu en in de toekomst. Vandaar het meldpunt waar burgers hun klachten, zorg en onzekerheid kwijt kunnen ...
Naar het meldpunt

1 Peter Duijsens

Fractievoorzitter

2 Leo Geubbels

Vice fractievoorzitter