skip to Main Content

Collegebesluit sloop Veiling zou ingetrokken dienen te worden. Nu geen draagvlak binnen Poeldijk

Collegebesluit sloop Veiling zou ingetrokken dienen te worden. Nu geen draagvlak binnen Poeldijk

Westland Verstandig gaf vorige week -direct nadat zij bekend werd met het collegebesluit over de sloop van de Veiling- al aan het volstrekt niet eens te zijn met dit besluit.

Ondoordacht en onverantwoord gezien de gedane investeringen in het verleden, zelfs vorig jaar nog.

Onacceptabel gezien de lopende plannen en de reeds gezette stappen daarvoor.

Onverstandig door niet eerst de inwoners van Poeldijk en de gebruikers om hun mening te vragen.

Onbegrijpelijk gezien het standpunt van ISW die per se op dezelfde plek de nieuwe school wilde bouwen en niet elders in Poeldijk zoals ca. 6 jaar geleden genoemd werd op een plek bij Verburch. Het ISW zou zelf voor die tijdelijke huisvesting zorgen en zou daar geen beroep op de gemeente voor doen. Waarom ISW en de gemeente dat niet meer willen is raar en niet uit te leggen.

Dat alles passeert het College door een in alle opzichten fout en te snel bedacht en genomen besluit dat terecht niet alleen kritiek vanuit Westland Verstandig krijgt, maar ook van inwoners uit Poeldijk en nu weer Deo Sacrum, 1 van de gebruikers. Reden om het besluit snel in te trekken en voortvarend aan de slag te gaan met de eerder afgesproken plannen.

Overigens zet Westland Verstandig ook vraagtekens bij de financiële onderbouwing die het College geeft. De tijdelijke huisvesting kan ook in het ISW-schoolgebouw aan de Madeweg in Monster waar 350 leerlingen zaten. We stelden daarover al vragen. Dan is de € 3.5 miljoen investering in tijdelijke schoollocaties niet nodig.

Ook zetten we grote vraagtekens bij de financiële en ruimtelijke uitvoerbaarheid van de plannen en de aangegeven uitvoeringsperiode. In de regel duurt een dergelijke ontwikkeling vele jaren. Zie bijv. het oude gemeentehuis in Monster. In 2017 leeggekomen, in 2020 door vorige College gesloopt want er zou snel gebouwd worden en nu pas op zijn vroegst woningen in 2027 of later, dus bijna 10 jaar na leegkomen pand en 7 jaar na sloop. Westland Verstandig wenst dit zeker niet.

Er is daarom maar één oplossing. Dit besluit moet snel worden ingetrokken zodat aan deze ophef snel een einde komt. Dan de plannen die er waren met de Veiling goed en snel uitvoeren zoals de 3 coalitiepartijen afspraken in het coalitieakkoord en waarna een start met de uitvoering is gemaakt. Wel zou de school rond en tegen de bestaande Veiling gebouwd kunnen worden, maar dat moet dan wel door het College bekeken worden en dat moet snel gebeuren!

Back To Top