skip to Main Content

De snelle komst van echte starterswoningen in Westland mag geen inzet zijn van politieke spelletjes

De snelle komst van echte starterswoningen in Westland mag geen inzet zijn van politieke spelletjes

De huidige Westlandse coalitie met Westland Verstandig beloofde in het akkoord na de verkiezingen in maart 2022 snel tijdelijke echte starterswoningen voor onze Westlandse starters te bouwen op braakliggende terreinen. Lage kost- en/of huurprijs en oplossing van een in Westland al lang bestaande wens om onze eigen startende mensen (goed) te huisvesten. Dus let op: enkel Westlandse starters en dus geen statushouders of spoedzoekers. Dat zwart op wit voor altijd toezeggen voor deze locatie! Geen ruis laten ontstaan! Voor statushouders zullen andere oplossingen moeten komen, bij voorkeur in bestaande gebouwen die daarvoor gebruikt gaan worden!

Ter uitvoering van het akkoord wil de coalitie het zgn. HOT-perceel van bijna 5.5 ha in Honselersdijk kopen. Dat perceel ligt al jaren braak en HOT wil ervan af omdat “de tuinbouw” geen interesse toont. De waarde van de grond maakt het mogelijk dat goedkoop gebouwd kan worden. Bekend is dat de Provincie voor percelen als deze tijdelijke bebouwing toestaat en niet wenst mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. De gronden houden dus een glastuinbouwbestemming. Willen we snel kunnen handelen als gemeente, dan moeten we maar kiezen voor tijdelijke bouw van 10 tot 15 jaren. Overigens wil de Provincie -zie recent plan van de gedeputeerde mevr. De Koning- ook snel goedkope huizen bouwen in Zuid-Holland en het HOT-plan zou toch door de Provincie snel omhelsd moeten worden. Op deze wijze wordt dat provincieplan direct uitgevoerd. Wellicht goed dat de Raad op zeer korte termijn eens goed inhoudelijk praat met de Provincie en de gedeputeerde! Een win-winsituatie lijkt dat!

Overigens is tijdelijke goedkope bouw best wel aantrekkelijk. Zo worden verplaatsbare woningen geplaatst elders in Zuid Holland waarvan hieronder foto’s staan. Dus verplaatsbare woningen zijn echt iets anders dan flexwoningen zoals deze in De Lier en Monster staan voor de huisvesting van Oekraïense mensen. Ze zijn aantrekkelijk en ook de omgeving kan zeer leuk / groen gemaakt worden.

Westland Verstandig vindt echt dat de bouw en beheer van verplaatsbare woningen goed is voor Westland. Het geeft een snelle oplossing die niet jaren duurt!

Natuurlijk moeten de belangen van omwonenden uit Honselersdijk en omliggende tuinders goed worden meegenomen bij de invulling. Het zicht, groene omgeving, de uitwegen en bedrijfsbelangen moeten goed geregeld worden in en na goed en zorgvuldig overleg. De gemeente moet daar snel werk van maken en volledige openheid betrachten.

Tot zover alles goed en alle politieke partijen zouden content moeten zijn. Niets is minder waar. Zo denkt bijvoorbeeld het CDA -slaafs volgend Glastuinbouw Westland- dat de tuinbouw deze kavel niet kan missen. Is natuurlijk onjuist. Kijk eens naar de vele vele braakliggende tuinbouwpercelen in Westland, de vele verouderde bedrijven en het volledig mislukken van HOT. Doe wat met die kavels! CDA noemt de geplande woningen bewust “flexwoningen” omdat die een negatieve klank hebben, maar blijkbaar weet zij even niet wat er op de markt gebeurt! Wel wil het CDA meewerken aan de bouw van enkele tientallen huizen op ca. 7.000 m2 op de HOT-locatie tussen € 350.000,– en € 400.000,– voor onze starters en wellicht ook nog aan de bouw van sociale huurwoningen. Beide woningtypes komen nou net niet bij Westlandse starters terecht en dat moet het CDA toch ook bekend zijn. Het CDA bestuurde vanaf 2004 Westland. Haar verkeerde beleid veroorzaakte het huidige woonprobleem en het bouwen van te dure huizen waardoor de Westlandse starter het kind van de rekening werd. Helaas maakte het CDA-bestuur in het verleden ook langjarige afspraken met ontwikkelaars waardoor op de bestaande bouwlocaties starters geen plek krijgen. Op dit moment stagneert voorts de verkoop van deze te dure woningen, vanwege de vraaguitval die te wijten is aan de rentestand. Dan moet je natuurlijk niet nog meer van hetzelfde plannen! We begrijpen dit onverstandige standpunt niet. Blijkbaar heeft het CDA nog steeds last ervan dat ze de dienst niet meer uitmaakt in Westland en weigert zij realiteitszin te betrachten en te erkennen dat ze verkeerde keuzes maakte en nog maakt.

Westland Verstandig hoopt echt dat de andere politieke partijen wel gaan doen waar onze Westlandse starters baat bij hebben en dat zij geen slachtoffer worden van politieke spelletjes! Want als het niet lukt op deze HOT-locatie met relatief goedkope grond starters te huisvesten, dan moet de politiek stoppen met te praten over de bouw van starterswoningen. Dan staat vast dat de politieke wil ontbreekt helaas!

 

 

Back To Top