skip to Main Content

Spreidingswet voor Westland niet acceptabel. Naast Oekraïners, statushouders, arbeidsmigranten moet Westland duidelijk maken dat er geen plek in Westland is voor de huisvesting van asielzoekers

Spreidingswet voor Westland niet acceptabel. Naast Oekraïners, statushouders, arbeidsmigranten moet Westland duidelijk maken dat er geen plek in Westland is voor de huisvesting van asielzoekers

Dankzij onder meer de landelijke partijen CDA, D66, VVD, CU-SGP, PvdA en GL is de voor Westland slechte Spreidingswet toch aangenomen. Volgens die Wet zou Westland tussen 500 en 750 asielzoekers moeten gaan opvangen. Door landelijk slecht beleid komen vooral heel veel jonge mannen die economisch het beter willen krijgen naar Nederland. Daarop is de Wet gebaseerd.

In Westland hebben we al een immens tekort aan geschikte woonruimte voor onze eigen inwoners. Jaarlijks moeten we al heel veel statushouders opvangen. Westland doet dat in het CarltonHotel. Door als gemeente dat hotel in 2023 te kopen werd voorkomen dat het COA dat aankocht, zoals zij nu wel doet met andere hotels elders. Westland vangt al heel veel Oekraïners op op 4 locaties in Westland, heeft een uitdaging voor de huisvesting van arbeidsmigranten en kan haar eigen inwoners al nauwelijks huisvesten wegens gebrek aan ruimte. Er kan nu niks meer bij en het is een illusie te denken vanuit het Rijk, dat onder druk Westland verplicht kan worden nu ook nog vele honderden asielzoekers te huisvesten. Daar is in Westland absoluut terecht geen draagvlak voor en de meerderheid van de Westlandse politiek zal zeker geen medewerking aan deze Rijksplannen geven. Westland Verstandig hoopt dat in de landelijke coalitiebesprekingen eindelijk het gezonde verstand zal zegevieren en de plannen niet doorgaan.

Back To Top