skip to Main Content

Eindelijk worden plattelandswoningen mogelijk in het buitengebied en gaat bekeken worden of de legaliseringsregels versoepeld gaan worden

Eindelijk worden plattelandswoningen mogelijk in het buitengebied en gaat bekeken worden of de legaliseringsregels versoepeld gaan worden

In december wordt het ontwerp bestemmingsplan opgestart dat de invoering van plattelandswoningen in Westland mogelijk maakt. Daarmee gaan een groot aantal oude strijdigheden op een goede wijze opgelost worden.

Voorts wordt binnenkort LOS (Legalisering Oude Strijdigheden) 2 ter visie gelegd met 200 legaliseringen. Ook dat is best wel een doorbraak. Westland wordt daar beter van en eindelijk wordt daarmee recht gedaan aan een vaak al tientallen jaren bestaande andere situatie dan het bestemmingsplan aangeeft.

Voordat LOS 3, waar ook weer legaliseringen van oude gevallen van vóór december 2008 in terecht gaan komen, in procedure gaat, wordt binnenkort gesproken over verdere versoepelingen. Westland Verstandig wil dat bekeken wordt in hoeverre de gevallen waar tijdelijke vergunningen verleend werden toch niet alsnog een burgerbestemming kunnen krijgen. Ook zouden de persoonsgebonden overgangsrechten anders geregeld moeten worden en tenslotte zou minder snel moeten worden aangenomen dat een kavel / woning een belemmering vormt voor de glastuinbouw.

Westland Verstandig is voorstander van de bijstelling van het beleid dat in 2020 is vastgesteld. Dat beleid moet duidelijker gemaakt en mogelijk verruimd worden. Wordt vervolgd dus, maar de eerste resultaten zijn gelukkig geboekt.

Back To Top