skip to Main Content

Westland Verstandig dient bij de raadsvergadering over de begroting 25 moties en 1 amendement in

Westland Verstandig dient bij de raadsvergadering over de begroting 25 moties en 1 amendement in

De jaarlijkse begroting is naast een cijferbrij een moment om zaken die extra aandacht nodig hebben en nog niet in de begroting staan op te voeren en onder de aandacht te brengen. Een motie of amendement is dan de aangewezen weg om te horen wat andere raadsfracties vinden en bij een meerderheid kan dan het College er mee aan de slag.

Westland Verstandig komt met moties over:

 • snellere reacties op mails etc. vanuit gemeente naar onze inwoners;
 • meer beveiligde fietsenstallingen bij strandopgangen en dorpen;
 • sneller opknappen centrum ‘s-Gravenzande en Langestraat;
 • betere informatie naar inwoners bij kappen bomen in de buurt over het waarom en daarna;
 • stoppen met Waelland-locatie en inzetten op wel geschikte locatie voor verplaatsbare starterswoningen;
 • beter openbaar vervoer in en rond Monster;
 • vormen en inrichten Plein Wateringen;
 • verlagen percentage laaggeletterdheid;
 • om hoeveelheid visies en onderzoeken te matigen;
 • nieuw beleid oude strijdigheden buitengebied van voor december 2008;
 • meer Buurt in uitvoering / opzoomerprojecten;
 • Heidesessie deel Raad en College met Provincie over hoe het snelst voor onze jongeren gebouwd kan worden en waar, gezien de ervaringen tot nog toe en ook de wens Provincie om snel goedkope woningen te realiseren;
 • nieuwe gemeentewerf en snel plan voor woningbouw op huidige locatie in Naaldwijk;
 • stoppen met kunstgras in park Hofboerderij Wateringen;
 • bezien waar dubbelingen voorkomen in huidige zorg;
 • alvast starten bij nieuwe aanvragen WMO op toetsing inkomen / vermogen;
 • nader bezien de regeling inzake de centrale toegang sociaal domein;
 • terugkeer nacht- en weekend apotheek;
 • opname Westbeach als strandpaviljoen in Kustvisie en bestemmingsplan;
 • bekijken waar openbaar vervoer-gelden bij MRDH naar toe gaan, specifiek op Westland gericht;
 • regulering vuurkorven in APV;
 • komst Westlands kunstmuseum in 2024;
 • amendement Langestraat ‘s-Gravenzande vernieuwing;

Allemaal onderwerpen waar onze inwoners profijt van hebben en dat is en blijft voor Westland Verstandig leidend. Westland Verstandig wil nog veel meer zaken sneller voor elkaar krijgen, maar dat lukt helaas niet altijd of niet zo vlot als we willen.
Maar we gaan door: Voor Westland.

 

Back To Top