skip to Main Content

Westland Verstandig legt uit dat 2 procent korting op de gemeentesubsidies-bijdragen een goed te verdedigen maatregel is

Westland Verstandig legt uit dat 2% korting op de gemeentesubsidies/ -bijdragen van ruim € 28 miljoen per jaar aan Cultuurweb, De Naald, Vitis, SKT, Bibliotheek, Patijnenburg een goed te verdedigen maatregel is. Beter dan versobering van de voorzieningen

De Naald krijgt ieder jaar ca. € 1.3 miljoen subsidie. Samen zijn Cultuurweb, Vitis, SKT, Bibliotheek, de Naald, Patijnenburg en het Westlands Museum in 2023 goed voor ruim € 28 miljoen die zij van de gemeente ontvangen. Een inkorting van 2% betekent ca. € 575.000,– per jaar voor alle organisaties.

Per organisatie betekent de 2%:
Vitis € 94.000,–, SKT € 195.000,–, Patijnenburg € 190.000,–, Bibliotheek € 46.000,–, Cultuurweb € 18.000,–, Westlands Museum € 4.000,– en de Naald € 25.000,–.
Deze korting is vervelend, maar hoeft -bij slimmer en effectiever werken- niet tot een versobering bij die organisaties te leiden. Alle geluiden daarover moeten niet echt serieus genomen worden. De Naald krijgt dan niet van de gemeente € 1.3 miljoen, maar € 1.275.000,–. Dit (geringe) verschil moet op te vangen zijn.

Bedacht moet worden dat in de loop van 2024 de door de organisaties te ontvangen bedragen ook nog eens geïndexeerd gaan worden.

Ten onrechte maken een aantal politieke partijen zoals CDA, LPF en D66 van de korting een drama en kleuren de gevolgen negatief. Zij wilden zelfs de organisaties niet inkorten met 2% maar -bovenop de nog vast te stellen indexering- € 575.000,– extra geven. Vreemd is dat CDA en LPF dat niet deden toen zij Westland bestuurden voor 2022.

Terecht is de meerderheid van de Raad en ook Westland Verstandig daar niet mee akkoord gegaan. Bühnetaal, populistisch gedrag en slaat echt nergens op. Blijkbaar was dat het enige wat de oppositie wist te bedenken om tegen de begroting te stemmen, armetierig! Blijkbaar bewust handelen ten koste van onze inwoners die de rekening gepresenteerd zouden krijgen als CDA, LPF, D66 en de eenmansfracties hun zin hadden gekregen.

Westland Verstandig wil dat niet bezuinigd wordt op het sociaal domein en op het minimabeleid. Dat is mogelijk als wel de inkorting van 2% bij de organisaties plaatsvindt.

Opzienbarend is het dat -behalve Westland Verstandig- alle politieke partijen een nieuwe Naald willen gaan bouwen voor € 66 miljoen, maar -naar het zich laat aanzien- nog voor een veel hoger bedrag. De huidige Naald voldoet prima, ziet er ook nog prima uit en een dergelijke hoge en -qua hoogte- onzekere investering is in deze tijden onverantwoord. Die investering -als die wordt doorgezet, wat Westland Verstandig niet hoopt- zal ten koste gaan van de voorzieningen, bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en tot verhoging van lasten leiden. Westland Verstandig wenst dat absoluut niet en zal alles doen om dat te voorkomen.
Het door de meerderheid van de Raad vastgestelde voorbereidingskrediet voor de Naald van € 350.000,– vindt Westland Verstandig weggegooid geld en een onverstandig besluit. Westland moet andere keuzes maken en het belang van onze inwoners voorop stellen. Als we meer dan € 66 miljoen gaan uitgeven, dan zal Westland jarenlang in haar investeringen beperkt worden en dat wil Westland Verstandig niet laten gebeuren.

Back To Top