skip to Main Content

Westland Verstandig wil dat de gemeente in 2024 beter gaat functioneren en vooral zaken gaat uitvoeren die belangrijk zijn voor onze inwoners

Westland Verstandig wil dat de gemeente in 2024 beter gaat functioneren en vooral zaken gaat uitvoeren die belangrijk zijn voor onze inwoners. Nut en noodzaak, financiën en ambtelijke capaciteit zijn leidend van wat nu wel en wat nu niet kan!

Op 8 november bespreekt de Raad de begroting 2024 van de gemeente. De financiële positie van de gemeente is goed te noemen. Wel moeten we kritisch zijn op de uitgaven. Westland Verstandig kiest er uitdrukkelijk voor de lasten van onze inwoners niet te verhogen en regelingen voor de bestaanszekerheid van onze inwoners intact te laten. Willen we dat zo houden en ook onze ambities waarmaken, dan zal wel voorzichtig moeten worden omgegaan met erg grote uitgaven op dit moment. Westland moet nog heel veel geld kostende nieuwe scholen bouwen in de komende jaren (Vakcollege Naaldwijk/ Tienercollege / Herman Broerenschool / scholen in Hoogeland, Wateringen-Noord, De Lier en Waelpolder) en diverse reeds geplande werken worden veel duurder dan begroot. Zo wordt de uitbreiding van het Lierse sportcomplex dubbel zo duur. Daarnaast willen we ook nog de beloofde goedkope starterswoningen realiseren op het grote HOT-terrein aan de Middel Broekweg en ook dat kost geld. Westland Verstandig vindt voorts belangrijk dat de voorzieningen in onze dorpen intact blijven en maatregelen worden genomen voor een nog betere leefomgeving.

Helaas kunnen we de centen maar één keer uitgeven en dus moeten we als gemeente kritisch zijn op erg hoge uitgaven zoals De Naald (€ 66 miljoen tot € 80 miljoen) en de Flora Campus (€ 50 miljoen tot € 117 miljoen).

Westland Verstandig wil beide zaken ook beetpakken. Echter nu € 66 miljoen, maar waarschijnlijk veel meer, investeren in een nieuw theater is op dit moment niet verstandig. Wellicht dat een ontwikkelaar dat theater wil bouwen in plaats van de gemeente en dan ligt het natuurlijk anders. Anders zullen we pas over een aantal jaren -omstreeks 2030- als dan wel financiële ruimte is, de nieuwe Naald willen bouwen. Ook bij nieuwbouw nu zouden we het met de oude Naald moeten doen tot eind 2027 en dan is 2030 niet lang daarna en moet dus het huidige theater het tot die tijd -2030- kunnen houden.

Voor de Flora Campus hetzelfde verhaal. Voor Westland goede ontwikkeling, maar -zonder private ontwikkelaars- financieel zeer ingrijpend.

Erger wordt het als beide zaken door de gemeente worden aangepakt. Westland Verstandig vindt het niet acceptabel dat de rekening van één of beide investeringen bij onze inwoners wordt neergelegd met onder meer een verhoging OZB en/of versoberingen van onze voorzieningen.

Het spreekt voor zich dat bij meevallers voor de gemeente er een andere financiële werkelijkheid ontstaat en dan is weer meer mogelijk. Nogmaals Westland Verstandig is voor een nieuwe Naald en voor de Flora Campus, maar het moet wel financieel haalbaar zijn en het moet niet gaan ten koste van onze inwoners.

Back To Top