skip to Main Content

Verkeerssituatie Wateringen

Verkeerssituatie Wateringen

Over de verkeerssituatie in Wateringen is er heel veel te doen in de politiek. Alleen met concrete oplossingen komt ook de politiek niet. Vandaar dat Westland Verstandig een avond gehouden heeft in Wateringen over de verkeersproblematiek. Bijgaand verslag is gemaakt naar aanleiding van die avond met een aantal concrete oplossingen zoals deze op die avond zijn verwoord.

Verslag bijeenkomst Verkeer in en rond Wateringen 21-9-23

Bijlagen 1 tm 6 Verslag bijeenkomst Verkeer in en rond Wateringen

Westland Verstandig heeft dit rapport inmiddels laten agenderen in de vergadering van de Commissie Ruimte van 28 november a.s. Bespreking van dat verslag zal in het openbaar plaatsvinden en insprekers vanuit Wateringen zijn natuurlijk van harte welkom.

Back To Top