skip to Main Content

In de nabije toekomst vooral de nadruk leggen op de bouw van woningen die onze inwoners echt vragen

In de nabije toekomst vooral de nadruk leggen op de bouw van woningen die onze inwoners echt vragen

Jaarlijks worden in Westland vele honderden woningen gebouwd. Toch zien we dat er een enorme vraag blijft in Westland naar starterswoningen, goedkope huur- en koopwoningen, groepswoningen, levensloopbestendige seniorenwoningen en woningen voor inwoners die snel een dak boven het hoofd nodig hebben. Seniorenwoningen, zowel kleinere luxe appartementen als grondgebonden woningen met 1 of 2 slaapkamers. Doorstroming komt alleen op gang als de doorstromer een goede nieuwe geschikte en aantrekkelijke nieuwe woning wordt geboden en bij huur met de mogelijkheid van huurtoeslag. Jarenlang is niet echt gebouwd waaraan in Westland schreeuwende behoefte is. Natuurlijk moeten ook duurdere huizen gebouwd worden, omdat anders geen ontwikkelaar gaat bouwen, maar niet zoveel!

Westland Verstandig meent dat in Westland per se op korte termijn gestart moet worden met de bouw van woningen die onze inwoners vragen. Ook zullen bestaande plannen wellicht aangevuld moeten worden met goedkope woningen en moet bij bestaande huizen meer mogelijk gemaakt worden (zoals splitsen, meer inwoning mogelijk maken). De bouw door het College van een extra appartementencomplex met 48 sociale huurwoningen in Poeldijkerhout is een eerste goede uitwerking van aanvullende plannen. Maar het gemeentebestuur moet echt overgaan tot het realiseren of doen realiseren van huizen die onze inwoners echt nodig hebben. Alleen zo lossen we ons vraagstuk op. Meestal is het niet hebben van bouwgrond de reden van de stagnatie.

Westland Verstandig meent dat inhaalslagen gemaakt moeten worden. Daarvoor moet grond die nu nog de glastuinbouwbestemming heeft en niet echt meer bijdraagt aan de glazen stad, worden ingezet. Dat is grond die ondertussen € 50,= en € 80,= per m2 kost en dan is het ook mogelijk om goedkope woningen te bouwen. Of meer huizen toestaan op vrijkomende kavels. Er is tijdsdruk. Westland Verstandig wil meters maken en dus aan de slag!

Back To Top