skip to Main Content

Mooie woorden van heel veel Westlandse politieke partijen, maar als het erop aankomt laat men het toch afweten

Mooie woorden van heel veel Westlandse politieke partijen, maar als het erop aankomt laat men het toch afweten

Politieke partijen kunnen moties aan de Raad voorleggen om zaken die van belang zijn voor Westland voor elkaar te krijgen en zaken die langer beloofd zijn versneld uit te voeren. Het is dan het stemgedrag van andere politieke partijen die in woord iets zeggen, maar als het erop aankomt het laten afweten en dan tegen moties stemmen.

Een aantal voorbeelden:
De fracties van Westland Verstandig en VVD dienden op 8 november een motie “Beveiliging tegen fietsdiefstallen strandopslagen en dorpen dringend gewenst” in. In die motie wordt het College gevraagd om zorg te dragen voor beveiligde fietsenstallingen bij de Westlandse strandslagen en de dorpen en daarvoor zo nodig een geringe vergoeding te vragen. De motie haalde het niet omdat CDA, LPF, GBW, CU-SGP tegen stemden.

De fractie van Westland Verstandig diende een motie in tot het omlaag brengen van het percentage laaggeletterdheid in Westland omdat het percentage laaggeletterden in Westland heel hoog ligt. Die motie haalde het wel, maar met tegenstemmen van GBW, LPF, VVD, CU-SGP.

Westland is een 100.000 plus gemeente en daar is als vaste voorziening gewoon nodig een nacht- en weekendapotheek. Onze inwoners betalen ziektekostenverzekeringspremie aan vooral DSW en DSW treedt in Westland als Zorgkantoor op. Door de gemeente moet dat van DSW gewoon verlangd worden net zoals van de apothekers, omdat toch tenminste één nacht- en weekendapotheek open te stellen moet zijn. De motie werd aangenomen met LPF als tegenstem.

De fracties van Westland Verstandig, GroenLinks en PvdA dienden een motie in dat bij het Westlands Streekmuseum een verbouwing gaat plaatsvinden waarin dan het Westlands Kunstmuseum moet worden gevestigd. Die motie haalde het ook met als tegenstemmers GBW, LPF en Forum voor Democratie.

De kritiek is vaak gericht op het spelen van spelletjes, maar nog steeds went het bij Westland Verstandig niet dat politieke partijen tegen het realiseren van zaken zijn die wel in het belang van onze inwoners zijn en waar ze zelf ook op papier vóór zijn. Vorenstaand stemgedrag is daar een voorbeeld van, maar er zijn er meerdere. We zouden hele pagina’s vol kunnen schrijven.

Back To Top