skip to Main Content

Westland Verstandig

Meldpunt geldverspilling gemeente Westland

Meldpunt Afschatting Wmo huishoudelijke Hulpuren in Westland

Meldpunt Gebruik sociale huurwoningen Westland

Model zienswijze vergunning gaswinning NAM

Geen NAM-fracking gaswinning onder Westland

Kieswijzer 2018 voor groen en natuur in Westland

Verkiezingsprogramma 2018 - Westland Verstandig Lijst 2

Zwartboek inzake mailstoring Caiway

Stop bouw 100 permanente strandhuizen Westlands strand

Jong Westland Verstandig, voor jongeren tussen 16 en 26 jaar

Publicatie-Per 16 september is het Westland Verstandig Burgerkantoor ’s-Gravenzande verhuisd naar het trapgevelhuisje aan het Marktplein 10

Per 16 september is het Westland Verstandig Burgerkantoor ’s-Gravenzande verhuisd naar het trapgevelhuisje aan het Marktplein 10. Iedere dag geopend tussen 13.00 uur en 15.00 uur en ook op afspraak buiten deze tijden Na een korte verbouwing betrekt het Burgerkantoor…

Vragen aan College inzake parkeerproblemen Gantelzicht

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     17 september 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement…

Vragen aan College inzake bureau onderzoek huisvesting en uitbuiting arbeidsmigranten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   12 september 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van…

Publicatie HHW-Welzijn even belangrijk als welvaart

Welzijn even belangrijk als welvaart Dit College geeft heel veel euro’s uit aan public affairs, externen, inschakelen adviesbureaus, onnodig dure vreemde plannen (sloop gemeentehuis Monster, voor een habbekrats verkopen gemeentehuizen Wateringen en ‘s-Gravenzande), vreemd en geldverslindend maken van visies, waar…

Publicatie Groot Westland-Glasvezelaanleg in buitengebied bijna in uitvoering

Glasvezelaanleg in buitengebied bijna in uitvoering Westland Verstandig vindt dat heel Westland recht heeft op goede glasvezelverbindingen. In de dorpskernen vond aanleg plaats, behalve in Heenweg en woonwijk Polanen bij Westerhonk. Gelukkig heeft Glasvezel Buitenaf (Caiway) het initiatief genomen om…

Publicatie ‘s-Gravenzander-Structurele maatregelen voor betere wegenstructuur ‘s-Gravenzande zijn nodig

Structurele maatregelen voor betere wegenstructuur ‘s-Gravenzande zijn nodig evt. met financiële steun van de Metropoolregio en Provincie In ‘s-Gravenzande worden vele nieuwe woningen gebouwd. Ook is het winkelcentrum vergroot. Echter de wegenstructuur is niet goed aangepast. Het gevolg is dat…

Publicatie Monsterse Courant-Structurele maatregelen voor betere wegenstructuur Monster-Poeldijk zijn nodig

Structurele maatregelen voor betere wegenstructuur Monster/Poeldijk zijn nodig evt. met financiële steun van de Metropoolregio en provincie In Monster en Poeldijk worden vele nieuwe woningen gebouwd. Echter de wegenstructuur is niet goed aangepast. Het gevolg is dat de leefomgeving van…

Publicatie Velo Wateringen-Visie wateringen nu dringend nodig, maar wel met voldoende draagvlak

Visie wateringen nu dringend nodig, maar wel met voldoende draagvlak Het College is ongeveer een jaar geleden gestart met de visie Wateringen. Iedereen is het er over eens dat Wateringen vooral een dorpskarakter moet houden, maar dat er ook wel…

Publicatie De Lierenaar-College blijft ten onrechte de huishoudelijke hulpuren terugschroeven

College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP blijft ten onrechte de huishoudelijke hulpuren terugschroeven CDA-wethouder Vreugdenhil is per 1 januari jl. gestart met het terugbrengen van het aantal uren huishoudhulp bij vooral hoogbejaarde inwoners van Westland. Westland Verstandig keurt dat…

Back To Top