skip to Main Content

Protest tegen nieuwbouw twee nieuwe gemeentehuizen

Ik ben tegen de nieuwbouw van twee nieuwe gemeentehuizen aan de Verdilaan en Tiendweg te Naaldwijk. Het is niet goed dat de gemeente Westland tijd en geld blijft steken in dit project. De euro’s moeten anders besteed worden. De huidige gemeentehuizen voldoen prima en het is waanzin om de bestaande gemeentehuizen te gaan vervangen door twee nieuwe gemeentehuizen.

Voorts moet beter bekeken worden in hoeverre nog zoveel arbeidsplekken nu en op termijn nodig zijn.

Ik meen dan ook dat zeker voor de komende vijftien jaar alle plannen moeten worden ingetrokken en doorgegaan moet worden in de nu bestaande gebouwen die zeker nog vijftien jaar meekunnen.

 

Vul bijgevoegde volmacht in en/of plak het raambiljet zichtbaar voor het raam.

Volmacht gemeentehuis

Raambiljet:  Geen2

Back To Top