skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Nog steeds verkeerd handelen voor Wmo-huishoudhulpuren

Nog steeds verkeerd handelen voor Wmo-huishoudhulpuren

Ook in deze Coronatijd worden keukentafelgesprekken wel degelijk telefonisch gevoerd bij inwoners die huishoudhulp nodig hebben. Dit kan niet waar zijn! Maar het gebeurt wel. Recent hebben inwoners zich wederom bij onze fractie daarover beklaagd. Een verzoek aan de zorgwethouder Vreugdenhil om hiermee direct te stoppen!
Veel inwoners hebben zich bij onze fractie gemeld die de huishoudhulpuren terug zagen lopen van 3 uur naar 2.5 uur. Wij hebben dat opgepakt en overleg gevoerd en zowel met Tzorg die de meeste huishoudhulp verleent, als de Wmo-afdeling is afgesproken dat als mocht blijken dat de 2.5 uur tekort schiet, dan binnen afzienbare tijd een en ander bekeken wordt en zo mogelijk en zo nodig weer de oude 3 uur hersteld worden. De wethouder wil uiteraard niet meer over uren praten, maar dat gebeurt in de praktijk wel. Enkel aangeven dat sprake moet zijn van een schoon huis is natuurlijk “gewauwel” omdat onze inwoners zich geen rad voor ogen laten draaien en ook zien wanneer een huishoudhulp binnenkomt en weer naar huis gaat. Het hele systeem is wankel en betekent heel veel droefenis bij onze inwoners. Dit moet stoppen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Met de Burgerkantoren gaan we weer open vanaf 18 mei a.s.

 

 

Back To Top