skip to Main Content

Publicatie HHW-Voortgang coalitieoverleg

Voortgang coalitieoverleg

Op maandag 25 april werd de derde openbare gespreksronde gehouden tussen de coalitievormende partijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD met de overige 7 fracties. In het kader van de transparantie hebben de onderhandelende partijen aangegeven op welke wijze de 10 punten die ieder van de partijen heeft aangeleverd, zijn meegenomen. Ook hebben punten zoals deze door de belangenverenigingen, maatschappelijke instellingen en verenigingen zijn ingebracht bij de tweede openbare gespreksronde, een plekje gekregen in het actieprogramma.

Uiteraard is het actieprogramma de basis voor het bestuursakkoord wat het College moet gaan uitwerken nadat het College is aangetreden. In de loop van mei –waarschijnlijk op de reeds geplande raadsvergadering van 24 mei 2022- zal dat College er gaan komen. Op dit moment worden voorgedragen wethouders gescreend door een extern bureau.

Zoals beloofd tijdens het laaggeletterdendebat, zullen we ook een vereenvoudigde versie van het actieprogramma gereed maken en dat ter toetsing toesturen aan degenen aan wie dat tijdens het debat beloofd werd. In de tweede week van mei wordt het concept ook met iedere fractie doorgenomen.

We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top