skip to Main Content

Publicatie HHW-Wanbeleid milieustraten in Westland. Chaos. Wel 10% hogere heffingen voor onze inwoners

Wanbeleid milieustraten in Westland. Chaos. Wel 10% hogere heffingen voor onze inwoners

Westland Verstandig was in 2017 hartstikke tegen de verkoop van de gemeentewerf aan de Fultonstraat in ’s-Gravenzande. De gemeente deed deze van de hand. Onze motie “behoud gemeentewerf” werd niet aangenomen. Ook de motie om de gevolgen van de verkoop goed in beeld te brengen kreeg geen steun. CDA, GBW, VVD, D66, PvdA en GroenLinks besloten tot verkoop en trokken zich niets aan van onze waarschuwingen. Nu blijkt, zoals door ons in 2017 voorzien werd, dat de 2 gemeentewerven Naaldwijk en Monster het werk niet aankunnen en dat leidt tot wachttijden van soms meer dan 2 uur. In ieder geval moeten de 2 werven langer opengesteld worden. Immers als je als gemeente een dienst aanbiedt, dan moet het goed functioneren, zeker als ook de heffingen nog fors zijn verhoogd.
Westland Verstandig wil hier snel een oplossing voor. De openingstijden verruimen en zo nodig maar een extra terrein geschikt maken voor de inname van een bepaald soort afval.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Onze Burgerkantoren houden we nog even dicht.

Back To Top