skip to Main Content

Publicatie Monsterse Courant-Westland Verstandig verzoekt om tekort aan parkeren in het centrum van Monster aan te pakken, op te schieten met centrumplan

Westland Verstandig verzoekt nogmaals om het tekort aan parkeren in het centrum van Monster aan te pakken, bepaalde straten verkeersvriendelijker te maken en nu eindelijk eens op te schieten met het centrumplan

Direct na november zou het College met de klankbordgroep overleggen over het centrumplan. Er werd niets meer vernomen. Reden voor onze fractie om aan te dringen op spoed. Hetzelfde geldt voor het parkeren. Gelukkig komt er weer meer reuring in het centrum door de komst van een nieuw horecabedrijf en een nieuwe dienstverlener. Daarmee zal de parkeerbehoefte toenemen. Het eerdere plan om een parkeergarage te realiseren heeft dit College geschrapt in 2018. Ook vroegen we weer om passende verkeersmaatregelen. Bepaalde straten in het centrum zijn te druk, het vrachtvervoer te groot en er wordt te snel gereden. Het College moet eindelijk maatregelen nemen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Met de Burgerkantoren gaan we weer open vanaf 18 mei a.s.

 

Back To Top