skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Visie Wateringen 2030 lost de echte Wateringse zorgpunten niet en in ieder geval niet snel genoeg op en groen licht Driesprong

De Visie Wateringen 2030 lost de echte Wateringse zorgpunten niet en in ieder geval niet snel genoeg op. De Driesprong krijgt groen licht van de Provincie mits 30% sociale bouw plaatsvindt

Vorige week werd in de Commissie besproken de Visie Wateringen. De verkeersdoorstroming in de Herenstraat, de verdere ontwikkelingen van het winkelcentrum, oplossing van een aantal verkeersknelpunten zoals de Ambachtsweg, ontwikkeling van Wateringen-Noord bij de Erasmusweg, meer groen en straatmeubilair in en rond het centrum en een aantal specifieke zaken zoals zekerstellen toekomst De Waterman en de Hofboerderij dienen allen op korte termijn echt aangepakt te worden. Westland Verstandig betreurt het dat niet een aantal concrete zaken snel worden aangepakt en dat het College ook niet de gelden daarvoor vrijmaakt. Eigenlijk had bekeken moeten worden of een nieuwe rondweg rond het centrum van Wateringen niet de beste oplossing was voor het verkeersprobleem bij de Herenstraat. Westland Verstandig meent dat die oplossing onvermijdelijk is. Ook vinden we het niet goed dat van de goede ideeën van de winkeliers weinig in de visie is terug te vinden. Op deze punten zou de visie verder moeten worden aangevuld. Uiteraard kan dat te allen tijde gebeuren, maar nu is het moment rijp daarvoor.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top