skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Waarom de 25-procentregeling goed is voor de cultuur- en sportverenigingen in Westland en ook goed voor de Westlandse ondernemers

De afgelopen weken heeft Westland Verstandig zich ingezet om de cultuur- en sportverenigingen echt te kunnen laten profiteren van de mogelijkheid om 25% van de investeringen gesubsidieerd te krijgen door de gemeente. Wij hebben al in 2013 daarom gevraagd, eerst werd het helemaal geweigerd en in 2014 werd € 200.000,– begroot. De uitvoering door het College stagneerde en nu is dat bedrag voor 2017 beschikbaar. Echter al snel bleek dat dat bedrag niet toereikend zal zijn en de verenigingen veel meer willen investeren. Wethouder Mokaddem gaf als reactie: € 170.000,– voor sport is het maximum en er zal geloot gaan worden bij meer verzoeken. Dit vindt onze fractie niet correct. Verenigingen die de aanvrage voor 1 mei a.s. moeten indienen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de 25% kunnen krijgen. Om die reden verzocht Westland Verstandig de wethouder om bij overtekening bij de Raad terug te komen om aanvullend budget. Geld kan dan vrijgemaakt worden uit budgetten die veel hoger zijn begroot dan nodig, zoals de zonnepanelenregeling, kindpakket etc. Dit laatste zijn ook nuttige zaken voor burgers, maar we hoeven de gelden niet op te potten als ze niet nodig zijn. Voorts wordt dan voorkomen dat die gelden voor andere voor burgers zinloze zaken worden ingezet.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Meer oog voor behoud strand en duinen? Ouwendijk van VVD haalt bakzeil; naast Rijk nu ook provincie voor bescherming kust. Nu dit College van VVD ,CDA, GBW en PW nog!!

Gelukkig heeft wethouder Ouwendijk bij de laatste raadsvergadering onder druk van o.m. Westland Verstandig de vergunningsaanvrage voor de hellingbaan bij Molenslag moeten intrekken. Te snel en te ondoordacht gehandeld. Tja. Nu nog het besluit terugdraaien voor de bouw van 100 strandhuizen, waardoor een bebouwing van meer dan 1 km. op het strand ontstaat. Kijk in Kijkduin en Hoek van Holland wat al een veel minder aantal huizen teweegbrengt. Slechte zaak vindt Westland Verstandig. Gelukkig beginnen Rijk en provincie het belang in te zien van de bescherming van de kust tegen bebouwing. Overigens was het wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland die bijna eigenhandig de camping Molenslag de nek omdraaide. Waarom? Om de natuur te herstellen. Als je nu ziet wat van de natuur geworden is, dan moeten zelfs mensen die alles van natuur en fauna afweten erkennen dat dat een verkeerde keuze was. Jammer dat we de klok niet terug kunnen draaien. Wij hebben het trouwens wel steeds gezegd: verkeerde keuze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Burgerbelang boven gemeentebelang

De afgelopen tijd zien we steeds vaker dat de collegepartijen CDA ,VVD, PW en GBW de weg een beetje kwijt zijn. Niet de burgers staan centraal maar eigen belang van wethouders of partijbelang zijn belangrijker. Vreemde besluiten en standpunten waar Westland Verstandig het niet mee eens is zijn het gevolg. Genoemd kunnen worden: burgerpesten door zonder concrete reden burgers te verbieden grond/gebouwen te gebruiken en dat vaak na vele tientallen jaren het wel toegestaan te hebben, het misbruiken van de asbestverontreiniging in de Leuningjes in Poeldijk en dat als aanleiding gebruiken om de Leuningjes te slopen, 275 vluchtelingen huisvesten op een industrieterrein zonder voldoende veiligheidswaarborgen, bijna zonder voorwaarden instemmen met de bouw van een veel te grote supermarkt op een verkeerde plek in Naaldwijk. Ook zijn de keuzes vaak niet juist en verklaarbaar: wel heel veel geld voor PR om Westland (lees de bestuurders) op de kaart te zetten en dat doen we al -zonder echt effect- een aantal jaren, maar geen geld voor een goede zorg voor o.m. mantelzorgers, verpleegplekken voor tijdelijke revalidatie in Westland zelf etc. Westland Verstandig wil dat anders en blijft zich daarvoor ten volle inzetten. Zij deed beloftes aan haar kiezers en wat je beloofd hebt moet je doen. Daar staan we voor.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Betere infrastructuur gewenst bij grotere nieuwbouwprojecten in ‘s-Gravenzande; Eerste stap gezet naar glasvezelaansluiting Heenweg

Westland Verstandig blijft zich ernstig zorgen maken over de afwikkeling van het verkeer van de geplande nieuwbouwwijken rond de Dijckerwaal. De wegen rondom de nieuwbouw zijn niet geschikt voor veel verkeer en uitwegen via een industrieterrein is niet veilig en ook niet meer van deze tijd. De coalitiepartijen steunen het College. Is enkel een geldverhaal. Willen de bouwgronden genoeg opbrengen, dan passen daar geen dure wegen bij. Tja, verkeerde zuinigheid vinden wij.

De afgelopen raadsvergadering heeft Westland verstandig weer aandacht gevraagd voor de aansluiting door Caiway/CIF van ruim 200 woningen Heenweg met glasvezel. Gebeurde niet omdat Heenweg in 2007 vergeten is en nu als buitengebied wordt gezien. Dit klopt natuurlijk niet. Het College heeft nu wel beloofd er voor te zorgen dat aansluiting er komt. Westland Verstandig voerde al overleg met Caiway/CIF. Wordt vervolgd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westland Verstandig tegen 25% tariefsverhogingen sporthal De Lier

Vorige week kreeg Westland Verstandig een aantal klachten van sportverenigingen die een bericht ontvingen van wethouder Ouwendijk van de VVD dat hij de tarieven van het gebruikers van de sporthal Vreeloo met 25% wil verhogen. Ook elders in Westland gaan de tarieven fors omhoog. Niet echt logisch. De verenigingen krijgen al sedert 2012 geen subsidie meer en nu dit weer. Omwille hiervan vonden geen verhogingen plaats. Blijkbaar vindt deze wethouder het welletjes en trekt hij de grote broek aan door met deze dwingende eis te komen. Blijkbaar moet meer geld naar de ware passie van deze wethouder het strand en de strandopgangen waardoor de andere verenigingen maar meer moeten betalen. Slechte zaak. We zullen de wethouder proberen op andere gedachten te brengen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Goed plan Wonen Wateringen voor de bouw 150 goedkopere woningen bij Wateringen;

Soap asbest nog niet voorbij

Enkele weken geleden kwam Wonen Wateringen met het plan om ca. 150 betaalbare woningen te realiseren bij Wateringen op gronden eigendom van de gemeente. Goed plan als de woningen op zeker ook bestemd worden voor Wateringse/Westlandse burgers en dus de te lange wachtlijsten verkort worden. Eigenlijk vinden we nog steeds dat de gemeente zelf zou moeten realiseren met een nieuw woningbouwbedrijf. Dit laatste geeft meer zekerheden op toewijzing, prijzen en de verdeling huur-koop. Financieel maakt het niet zoveel uit daar de gemeente waarschijnlijk toch financiële garanties moet afgeven.

Over de asbestsoap Wateringen hebben we weer in de landelijke pers het nodige kunnen lezen. Weer een uitgelekt rapport en deskundigen die beamen dat er fouten gemaakt werden waardoor de inwoners langer asbest hebben kunnen inademen dan het geval was geweest als de gemeente wel correct en transparant zou hebben gewerkt. Slechte zaak natuurlijk en we blijven kritisch in dit dossier dat al te lang snakt naar een einde.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top