skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig zegt vertrouwen op in voorzitter Presidium

Westland Verstandig zegt vertrouwen op in voorzitter Presidium vanwege achterkamertjesgedrag, niet transparant handelen, onjuiste uitvoering raadsbesluit, herhaalde weigering inzage te geven in wel in omloop zijnde stukken en geen verslag doen van gesprekken met andere partijen en derden

Westland Verstandig heeft moeten constateren dat buiten haar om gesproken wordt over de wijze waarop Westlandse burgers en Westland Verstandig nog verder de mond gesnoerd kunnen worden. Allerlei regelingen worden daarbij –naar het schijnt- bekeken en gewijzigd. De motie van 8 december waarbij een technische commissie van 8 fractievoorzitters werd aangesteld, wordt volledig gepasseerd. Immers dan zou Westland Verstandig wel aan tafel zitten en zou openbaar vergaderd worden. Een commissie is -om die reden- niet ingesteld. In plaats daarvan is de LPF-presidiumvoorzitter en ex-wethouder Ben van der Stee samen met personen van CDA en VVD in het geheim en in de achterkamertjes aan het werk gegaan, daarbij ondersteund door de burgemeester en zijn bestuursadviseurs. Nadat dat geconstateerd werd –bij toeval en later in een bericht- heeft Westland Verstandig diverse malen gevraagd om verstrekking van alle verslagen en stukken die in omloop zijn. Ook werd verzocht aanwezig te mogen zijn bij de bijeenkomsten. Bijeenkomsten die niet gebaseerd zijn op schriftelijke besluiten van het Presidium. Stukken en verslagen werden niet gegeven en ook werd -zij het met een smoes- duidelijk gemaakt dat aanwezigheid van Westland Verstandig niet kon. De wens van openbaarheid zou immers direct geuit zijn. Pottenkijkers worden niet geduld, zeker als die pottenkijkers ook nog een wel zinvolle en kritische inbreng zouden hebben en oog hebben voor het burgerbelang. Dit kan niet. De presidiumvoorzitter is niet onafhankelijk en is puur politiek bezig. Deze voorzitter heeft niet meer het vertrouwen van de fractie van Westland Verstandig. De fractie zal in de eerstkomende presidiumvergadering aankondigen dat zij het vertrouwen in deze presidiumvoorzitter in de eerstkomende reguliere raadsvergadering zal opzeggen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top