skip to Main Content

Rondvraag Commissie Ruimte van 20 mei 2014

 

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 20 mei 2014

Op 3 juli 2013 is een persbericht verschenen dat de Zuidweg/Hoogwerf te Naaldwijk definitief is afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het verkeer van en naar het sportpark en de gemeentewerf en het verkeer van en naar de wijk Hoogeland werd daardoor van elkaar gescheiden. Een en ander is uitgevoerd door plaatsing van een poller zodat hulpdiensten bij calamiteiten het sportpark en de gemeentewerf wel kunnen bereiken.

Op dit moment zou er sprake van zijn –recent is dat ook in het AD gepubliceerd- dat de poller verplaatst wordt. De bewoners van Hoogenaald, Strigastraat en Atriumhof maken zich daar ernstig zorgen over omdat sluipverkeer het gevolg zal zijn en een aanmerkelijke omrijroute gevolgd moet worden om naar het centrum van Naaldwijk te gaan. De bewoners hebben daarover reeds een brief gezonden op 22 april 2014 en op 9 mei 2014 is vanuit de gemeente het antwoord gekomen dat de belangen van de bewoners zoveel mogelijk in overweging genomen zouden worden. In ieder geval is er op dit moment grote onzekerheid wat er nu staat te gebeuren.

Vandaar deze rondvraag:

  • Welke plannen bestaan er met betrekking tot de toch na goed nadenken van de zijde van de gemeente geplaatste poller in de zomer 2013?
  • Indien verplaatsing wordt overwogen, waarom gebeurt dat?
  •  Indien geen verplaatsing wordt overwogen, waarom wordt dit niet duidelijk met de bewoners gecommuniceerd zodat er duidelijkheid bestaat?
  • Welke verkeersbesluiten zijn in juli 2013 genomen met betrekking tot de afsluiting en welke verkeersbesluiten zijn nu te verwachten?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top