skip to Main Content

Volstrekt onjuist, onacceptabel en onbegrijpelijk collegebesluit over de Veiling in Poeldijk

Westland Verstandig nam vanochtend kennis van besluit College over de Veiling in Poeldijk. Volstrekt onjuist, onacceptabel en onbegrijpelijk collegebesluit

Westland Verstandig nam kennis van het collegebesluit over de Veiling in Poeldijk. Westland Verstandig is het daarmee niet eens. In ieder geval had eerst de inwoners van Poeldijk naar hun mening gevraagd moeten worden. Wat vinden de inwoners van Poeldijk? Dat is helaas niet gebeurd.

Westland Verstandig vindt het een onbegrijpelijke en onacceptabele draai van 180 graden van waar we mee bezig waren: kapitaalvernietiging, nu weer onbetrouwbare cijfers en nog onduidelijkere plannen ook wat betreft het tijdstip van uitvoeren. Waarschijnlijk nu snel de Veiling slopen en dan jarenlang leegstand, zoals bij het Monsterse gemeentehuis het geval is.

Ook slecht voor de huidige gebruikers van de Veiling die evenmin weet hebben van dit besluit.

Dus Westland Verstandig vindt dat dit besluit teruggedraaid moet worden en dat gestart moet worden met eerst de mening van de inwoners van Poeldijk te vragen, overleg te voeren met de gebruikers en beter na te denken over varianten zoals behoud Veiling en de bestaande Veiling onderdeel uit te laten maken van de nieuwe school. Wordt vervolgd dus.

Back To Top