skip to Main Content

Westland Verstandig wil blijven inzetten op terugkeer nacht- en weekendapotheek in Westland

Westland Verstandig wil blijven inzetten op terugkeer nacht- en weekendapotheek in Westland

De Raad nam -in meerderheid- op 8 november 2023 de motie aan waarin weer eens het College gevraagd wordt te zorgen dat in Westland de nacht- en weekendapotheek terugkomt. Westland -als 100.000-plus gemeente- moet een dergelijke voorziening gewoon aan onze inwoners kunnen bieden. Het is niet uit te leggen dat onze inwoners ‘s nachts en in het weekend naar Delft of Schiedam moeten gaan om medicijnen op te halen.

Terugkeer zou moeten geregeld worden  door het Zorgkantoor dat door DSW wordt bemand, de zorgverzekeraars, de gemeente en de Westlandse apothekers. Zoals ook bij andere nacht- en weekendapotheken in Nederland het geval is zou een extra opslag op te uit te geven medicijnen kunnen worden gelegd en die zullen dan meestal door de ziektekostenverzekeraars betaald moeten worden. Die zouden daar toch mee akkoord moeten gaan. Die extra opslag is er dan om een compensatie te geven voor de te maken kosten voor de nacht- en weekendapotheek. Ook zou het voor de Westlandse apothekers toch een uitdaging moeten zijn om 24 /7 bereikbaar te zijn. De gemeente zou behulpzaam kunnen zijn door geschikte huisvesting te verzorgen, dan wel afspraken te maken met enkele grotere zorgaanbieders in Westland voor huisvesting bij een van hun locaties. Westland Verstandig vindt dat de gemeente een uiterste poging moet doen om deze voorziening weer terug te krijgen. Zij kan dat niet alleen maar moet dat doen met andere partijen, die echter ook allen belang erbij hebben dat de Westlandse inwoners weer hun nacht- en weekendapotheek terugkrijgen.

Back To Top