skip to Main Content

Westland Verstandig vindt dat onze verenigingen, kerken en scholen meer geld moeten ontvangen voor oud papierinzameling in zeecontainers

Westland Verstandig vindt dat onze verenigingen/ kerken en scholen meer geld moeten ontvangen voor oud papierinzameling in zeecontainers

Op 8 november nam de Raad een motie aan waarin burgemeester en wethouders verzocht wordt aan onze verenigingen, scholen en kerken die de moeite nemen met vrijwilligers oud papier in te zamelen met zeecontainers, de papier marktwaarde uit te betalen. Nu is dat veel minder en nauwelijks lonend. Het papier apart inzamelen levert veel voordelen op. Dat laten doen door verenigingen, kerken en scholen moet aangemoedigd worden door een faire prijs voor het opgehaalde papier te betalen. Behalve GBW en LPF waren alle raadsfracties gelukkig die mening toegedaan. Nu nog de uitvoering ingaande 1 januari 2024.

 

Back To Top