skip to Main Content

Vragen aan het College inzake bus Heenweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bus Heenweg

Vraag 337 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door inwoners van de Heenweg. Blijkbaar rijdt er geen bus meer gedurende de vijf maanden van de wegopbreking bij de Galgebrug richting Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Voor de mensen uit de Heenweg betekent het dat de meest dichtstbijzijnde halte bij de brug aan de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande is. Er rijdt wel een bus over de Rijnvaartweg, maar dan moet men vanuit de Heenweg eerst naar de Koningin Julianaweg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom kan er geen bus kan rijden via de Opstalweg, aan het einde linksaf langs de begraafplaats, naar rechts over de nieuwe ontsluitingsweg door het Woerdblok richting de watertoren?
  • Is het mogelijk om direct in deze in te grijpen en de busverbinding anders te doen verlopen, zodat de inwoners van de Heenweg die afhankelijk zijn van de bus geholpen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top