skip to Main Content

Vragen aan College inzake geluidsverhoging Burgemeester Elsenweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake geluidsverhoging Burgemeester Elsenweg

 

 

Vraag 874 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig heeft eerder vragen gesteld over de geluidsverhoging aan de Burgemeester Elsenweg. Zie de vraag van 17 december 2019. Daarop werd door het College een antwoord gegeven op 22 april 2020. Echter de vragen zijn niet goed begrepen. Het gaat om de werking van de enkele jaren geleden plaatsgevonden hebbende renovatie van de Burgemeester Elsenweg en niet over hetgeen nu op dit moment wordt uitgevoerd. Daar waar de woningen aan de Lange Broekweg staan, op 13 meter afstand van de Burgemeester Elsenweg, staan die inderdaad ver verwijderd van de plek waar nu de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De verbreding heeft enkele jaren geleden plaatsgevonden. De bewoners daar hebben flinke last van geluid en menen dat maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. Inmiddels kreeg onze fractie een rapportage uit 2009 van de gemeente zelf waaruit de conclusie getrokken werd dat het geluidsniveau ter plekke veel te hoog was en meer was dan 58 dB.

Dus nogmaals de vraag:

  • Is de gemeente bereid om bij de Provincie aan te dringen op het treffen van maatregelen om de geluidsoverlast te weren? Kunnen er metingen verricht worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top