skip to Main Content

Vragen aan College inzake snoeien van groen in plantsoenen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

9 maart 2020

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake snoeien van groen in plantsoenen

 

Vraag 859 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt overstelpt met berichten uit Westland van inwoners die klagen over het te kort snoeien van struiken in plantsoenen. Dit geldt over heel Westland en blijkbaar is opdracht gegeven om dat zo te doen. Daardoor wordt ook de broedplaats voor vogels verstoord.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke opdracht heeft het College gegeven voor het snoeiwerk in Westland? Is inderdaad opdracht gegeven om alles tot de bodem toe af te hakken?
  • Is dit wel een goed beleid en kan nog gestopt worden daar waar het nog niet is uitgevoerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top