skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitgang bedrijventerrein

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

8 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake uitgang bedrijventerrein

 

Vraag 818 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein in Wateringen waar onder meer Hornbach en nog een aantal bedrijven gevestigd zijn. Het bedrijventerrein heeft maar één uitgang en de Wippolderlaan staat altijd vast, waardoor niet snel een en ander ontsloten kan worden. Uitwegen richting de Venenwijk, wat in het verleden al een keer overwogen is, is ook geen goede oplossing omdat dat verkeer niet die richting op mag en moet komen. Voorts is ook hier weer sprake van een vrij groot bedrijventerrein, wat maar één uitweg heeft.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bezien in hoeverre voor dat deel van het betreffende bedrijventerrein de ontsluiting beter kan worden geregeld zonder dat uitgeweegd mag worden richting de dorpskern Wateringen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top