skip to Main Content

Vragen aan College inzake Wildopvang Delft dierenwelzijn

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

24 oktober 2019

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Wildopvang Delft dierenwelzijn

 

Vraag 779 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College heeft een brief ontvangen van Wildopvang Delft met het verzoek om een financiële bijdrage om financiële problemen op te lossen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke rol speelt de Wildopvang Delft in Westland bij de opvang van dieren die opgevangen worden en waarvan geen eigenaar bekend is?
  • Is het College bereid om een financiële ondersteuning te geven net zoals de gemeente Pijnacker-Nootdorp gedaan heeft?
  • Het is bekend dat in Westland een Dierenwelzijnscentrum mogelijkerwijs tot stand gaat komen bij het politiebureau aan de Vierschaar. Als dat plan gerealiseerd wordt, vindt daar dan de opvang van wilde dieren zonder eigenaar plaats?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top