skip to Main Content

CDA blijft angstvallig zwijgen over de echte reden plotsklapse vertrek Wethouder Zwinkels

CDA blijft angstvallig zwijgen over de echte reden plotsklapse vertrek Wethouder Zwinkels. Naast € 10 miljoen externe gemeentelijke medewerkers nu ook een voor 2 jaar ingehuurde externe CDA-wethouder

CDA-fractievoorzitter Vermeer weigert nog steeds aan te geven welke verschillen van inzicht tussen de CDA-fractie en oud-wethouder Zwinkels geleid hebben tot onmiddellijk vertrek op een zaterdagochtend. Dat is wel belangrijk te weten omdat Zwinkels het collegebeleid uitvoerde. Je zou denken dat als er inzichtsverschillen zijn dit gevolgen moet hebben voor het toekomstige collegebeleid. Wat er gaande is binnen het CDA is dan ook belangrijk voor Westland en haar inwoners. Opvallend is dat de andere coalitiepartijen enkel in de “wandelgangen“ negatieve en sarcastische woorden uiten richting CDA en haar fractievoorzitter, maar officieel muisstil zijn en niet reageren, noch tijdens de raadsvergadering noch daarbuiten. Rare toestand. Zij moeten toch ook willen weten wat er gaande is!
Het wordt allemaal nog vreemder als we vernemen dat CDA Westland binnen haar leden in Westland geen geschikte wethouder kon vinden. Via het CDA landelijk wordt dan een externe “carrière“ wethouder benaderd die in nog geen 2 jaar de Westlandse vraagstukken moet gaan begrijpen en oplossen. Dit wordt niets!
Het Westlandse College wil het aantal externe medewerkers in 2020 terugbrengen en nu starten we met een externe -overigens volstrekt onbekende- wethouder die nu al aankondigt niet naar Westland te willen verhuizen zoals de Gemeentewet nog steeds voorschrijft. Dus hem wordt zelfs bespaard dat hij net als in Lansingerland beloofde te verhuizen, maar het gewoon niet deed. Slechte start van een overigens volstrekt niet nodige 6e Westlandse wethouder. Alleen maar vanwege politieke reden (het CDA wil per se 2 wethouders houden ondanks de uitglijder van Zwinkels) wordt Westland nu opgezadeld met een wethouder die geen potten gaat breken en enkel de resterende tijd tot de verkiezingen gaat uitzitten. Voorts blijft de vraag wat deze nieuwe wethouder anders gaat doen dan zijn voorganger en welke afspraken gemaakt werden met de CDA-fractie om niet opnieuw tot een plotsklaps opstappen te komen. Westland Verstandig zal dit uiteraard ter sprake brengen bij de mogelijke benoeming van deze wethouder. Voor hem pleit zeker niet waarom hij tussentijds na 2 jaar in deze periode zijn huidige wethoudersbaan in Lansingerland beëindigt. Westland staat natuurlijk ook niet te wachten op dit soort CDA-baantjesjagers, die door het landelijke CDA bureau worden verzameld.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top